Het programma van het Nationaal Congres BodemEnergie 2020 is nog niet bekend, hieronder het programma van de vorige editie

Programma

Hieronder staat het programma voor de derde editie van het Nationaal Congres Bodemenergie beschreven. De dag zal beginnen met een plenaire sessie, waar ir. Diederik Samsom het congres zal openen. De oud-fractievoorzitter van de PvdA is momenteel voorzitter van de sectortafel Gebouwde Omgeving binnen het nieuwe Klimaatakkoord en lid van de raad van Commissarissen bij EBN. Ook is hij betrokken bij verschillende geothermieprojecten, bijvoorbeeld bij HVC in Alkmaar. Daarnaast zal er ook gesproken worden door onder andere dagvoorzitter prof. dr. Ruud Schotting van de Universiteit Utrecht. Hierna zullen er twee parallelle sessies gehouden worden, genaamd ‘Opslag’ en ‘Productie’. 

Opslag

De voorzitter van deze sessie is Frank Agterberg (BodemenergieNL).

Deze sessie zal zich toespitsen op de opslag van thermische energie in de ondiepere lagen van de ondergrond. Onderwerpen die hier behandeld zullen worden, zullen onder andere gaan over de problematiek door het toenemen van het aantal WKO-systemen, Hoge Temperatuur Opslag en de beste technologieën voor doubletten van WKO-systemen.

Productie

De voorzitster van deze sessie is Marit Brommer (IGA).

In deze sessie zal het opwekken van energie en warmte uit de diepere lagen van de aarde bekeken worden. Hierbij zal onder andere aandacht besteed worden aan exploratie van geothermiegebieden, Ultradiepe Geothermie en de risico’s van het toepassen van geothermie.