Nationaal Congres BodemEnergie 2016

Op 8 juli 2016 organiseerde de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging (U.A.V.) van de Universiteit Utrecht het Tweede Nationaal Congres Bodemenergie in samenwerking met Stichting DAP, BodemenergieNL en Platform Geothermie. Het congres besloeg één dag en was bedoeld voor  onderzoekers, studenten en professionals die de laatste ontwikkelingen op het gebied van bodemenergie willen volgen. Dagvoorzitter prof. dr. Ruud Schotting van de Universiteit Utrecht opende het congres. Vervolgens spraken prof. dr. Jan Diederik van Wees (UU) en Ruud Cino (ministerie I&M) de zaal toe. Helaas was prof. dr. Sierd Cloetingh op het laatste moment verhinderd, zijn lezing werd overgenomen worden door Jan Diederik van Wees. Daarna was er voor iedereen de mogelijkheid om zich bij één van de drie parallelle sessies te voegen

Ruud Cino is afdelingshoofd directie Water en Bodem bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Als programmamanager Structuurvisie Ondergrond (STRONG) is hij verantwoordelijk voor het (toekomstig) gebruik van de Nederlandse bodem. STRONG kan een grote invloed hebben op waar en hoe bodemenergie toegepast kan worden, een uiterst relevante lezing op dit congres dus!

Locatie: Koningsbergergebouw, Budapestlaan 4a-b, 3584 CD Utrecht.