Nationaal Congres BodemEnergie 2011

Donderdag en vrijdag 13 en 14 oktober 2011 vond in Maarssen het eerste Nationaal Congres Bodemenergie plaats. Met 200 deelnemers kijkt de organisatie terug op een geslaagde eerste editie van dit evenement. De aanwezigen uit het werkveld, adviseurs, installateurs, wetenschappers en overheid, hebben het congres als een goede en actuele samenvatting van de stand van zaken in de verschillende disciplines binnen de bodemenergie ervaren. Prof. dr. R.J. Schotting trapte het congres af met de uitspraak “KWO pas je toe tenzij je niet goed bent bij je hoofd of als de bodem het niet toelaat”. Hiermee werd de toon gezet.

“Het congres was een goede start voor een platform waar wetenschap, beleid en praktijk elkaar ontmoeten voor afgewogen en transparante keuzes voor de ondergrond als duurzame energiebron” – Deelnemer congres 2011

Tijdens de bodemenergie tweedaagse waren de actualiteit van de bijvangst van koolwaterstoffen bij geothermie en de effecten van KWO op de grondwater- en bodemkwaliteit een fenomeen wat eenieder bezighield.
Ondanks het nationale karakter van het congres mocht de organisatie deelnemers uit Duitsland en België ontvangen zoals de experts van Energiekampioen.be welke spreken over consumentenenergie. In twee dagen tijd hebben 40 sprekers een groot aantal aan bodemenergie gerelateerde onderwerpen de revue laten passeren zoals alternatieve energie en meer. Al met al biedt deze eerste editie voldoende basis om binnen afzienbare tijd ook een tweede editie te organiseren.