Nationaal Congres BodemEnergie 2018

Op 29 juni 2018 vond het derde Nationaal Congres Bodemenergie plaats in het Koningsbergergebouw op de Uithof in Utrecht. De volledige dag werd georganiseerd door de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging (U.A.V.) in samenwerking met de Universiteit Utrecht, BodemenergieNL en Platform Geothermie. Het congres is bezocht door ruim 200 bezoekers: professionals, onderzoekers en studenten die geïnteresseerd zijn in de opslag en productie van thermische energie. Als keynotespreker vertelde Diederik Samsom over hoe geothermie wordt toegepast in het nieuwe Klimaatakkoord en 14 sprekers en 3 dagvoorzitters presenteerden hun ervaringen op het gebied van geothermie en bodemenergie. U kunt de foto’s van het congres terugvinden op de fotopagina en de presentaties van 13 sprekers bekijken op de website. De vierde editie van het congres zal plaatsvinden in 2020, houd de website in de gaten of meldt u aan voor de nieuwsbrief om hiervan op de hoogte gehouden te worden. 

 Men kan gerust stellen dat er in toenemende mate belangstelling is voor bodemenergie. Onder bodemenergie verstaan we duurzaam gebruik van de ondergrond voor zowel de productie van thermische energie (geothermie) als de opslag van thermische energie (warmte- en koudeopslag en Hoge Temperatuur Opslag) in het bodem- en grondwatersysteem. Ondiepe geothermie (tot ongeveer 200 meter) wordt reeds op een aantal plaatsen in Nederland succesvol toegepast voor onder andere de verwarming van kassen en ook is er een toenemende interesse in Ultradiepe Geothermie nu de Green Deal UDG is ondertekend. In de zoektocht naar duurzame alternatieven voor fossiele energiebronnen lijkt (ultra)diepe geothermie voor de productie van elektriciteit een steeds serieuzere kandidaat te worden. Het aantal warmte- en koudeopslag-installaties groeit nog steeds gestaag en ook de Hoge Temperatuur Opslag geniet steeds meer belangstelling. Deze ontwikkelingen hebben uiteraard ook een maatschappelijke impact: steeds meer gemeenten en provincies zien bodemenergie als een serieuze duurzame energiebron, wat blijkt uit het feit dat bodemenergie steeds vaker een rol speelt in de energietransitieplannen van gemeenten en provincies. Ook brengen deze ontwikkelingen met zich mee dat het steeds drukker in de ondergrond wordt, waardoor ongewenste situaties kunnen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan interferentie tussen verschillende systemen en gevaar voor drinkwater en aardbevingen.